subscribe: Posts | Comments

Kościół lekcja nr.4

Komentowanie nie jest możliwe

DYSCYPLINA W KOŚCIELE, cz. I. (więcej…)


Kościół lekcja nr.3

0 comments

Zadanie Kościoła – czynić dobro (więcej…)


Kościół lekcja nr.2

0 comments

Potrzeba jedności w Kościele (więcej…)


Kościół lekcja nr.1

0 comments

Kto i po co stworzył Kościół? (więcej…)


Komu jest dany Duch Święty?

0 comments

Duch Święty nie jest enigmatyczną ideą, co do której możemy pozostać bez jasnego, osobistego opowiedzenia się w Jego sprawie. (więcej…)


Nowonarodzenie

0 comments

Stajemy się chrześcijanami nie przez zmianę poglądów i zachowania chodź odegra to istotną role po tym jak zaczniemy żyć z Bogiem ale dokonuje się to przez wiarę w odnoszącą się do nas osobiście moc zastępczej śmierci Jezusa. (więcej…)


Widoczne oznaki działania Ducha Świętego

0 comments

Duch Święty opisany w biblii jest bardzo aktywną osobą, co więcej pomimo swojej niematerialnej natury powoduje konkretne fizyczne manifestacje (więcej…)


Duch Święty i Ewangelizacja

0 comments

Podstawowym obowiązkiem nas jako kościoła jest ewangelizacja, czyli przedstawianie ludziom nienawróconym informacji o zbawieniu zapewnionym nam poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. (więcej…)


Boża mądrość w nas

0 comments

Mądrość Boga jest ważnym tematem biblii, poruszanym zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. (więcej…)


Co mamy w JEZUSIE ?

0 comments

Apostoł Paweł w liście do Efezjan informuje nas, że obleczenie się w nową naturę jest procesem wymagającym aktywności z naszej strony. (więcej…)


Boże obietnice

0 comments

Poprzez akt nowego narodzenia, które przeżywamy w konsekwencji nawrócenia i powierzenia swego życia Jezusowi, stajemy się adresatami bożych obietnic. (więcej…)


Modlitwa- postawa i czas

0 comments

Modlitwa jest aktywnością w którą powinniśmy się zaangażować w stopniu zadawalającym Boga gdyż to On jest właśnie jej adresatem. (więcej…)


Duch Święty jako nauczyciel

0 comments

Jezus po swoim zmartwychwstaniu powrócił do niebios pozostawiając nas na ziemi w celu wypełnienia Jego oczekiwań. Szybko możemy się przekonać że nie jesteśmy w stanie sprostać naszemu powołaniu o własnych siłach i w oparciu o własny rozsądek. (więcej…)


Chrystus w nas

0 comments

Chrystus utożsamił się z naszymi grzechami do tego stopnia, że przyjął przysługującą nam za nie karę. Pragnieniem Jezusa jest to, abyśmy – poddając się Jemu – utożsamili się z Nim, tworząc nierozerwalna wspólnotę. (więcej…)


Nowa natura – natura miłości

0 comments

Apostoł Jan stwierdza „ Bóg jest miłością”. Jezus wielokrotnie potwierdza, że miłość jest najważniejszym Bożym przykazaniem. Miłość jest również podstawową cechą nowej natury, którą otrzymujemy od Boga w akcie nowego narodzenia. (więcej…)


« Previous Entries