subscribe: Posts | Comments

Nowa natura – natura miłości

0 comments

Apostoł Jan stwierdza „ Bóg jest miłością”. Jezus wielokrotnie potwierdza, że miłość jest najważniejszym Bożym przykazaniem. Miłość jest również podstawową cechą nowej natury, którą otrzymujemy od Boga w akcie nowego narodzenia. W świetle powyższych stwierdzeń widzimy iż prowadzenie chrześcijańskiego życia jest niemożliwe bez szczerego zaangażowania na najwyższym możliwym dla człowieka poziomie. Osoba która kocha jest zdolna do ofiarności poświęcenia zaangażowania i wszelkiego wysiłku jaki będzie musiała włożyć w podtrzymanie relacji opartej o prawdziwą miłość. Niedościgłym wzorem takiego rodzaju miłości jest Jezus, a dobrą nowiną dla nas jest to ,że Bóg postanowił podzielić się z nami cząstką tej miłości, którą wcześniej ON nosił w SOBIE.

  1. Co według Jezusa jest najważniejszym zadaniem dla ludzi? Mar.12.29-31
  2. jaką postawę ma względem nas Bóg i co dla nas zrobił? Jan.3.16
  3. co jest cechą osób zrodzonych z Boga? I.Jan.4.7-8
  4. co Duch Święty wnosi do naszych wnętrz? Rzym.5.5
  5. co według Jezusa jest naszą cechą rozpoznawczą? Jan.13.34-35
  6. od czego według ap. Pawła miłość jest ważniejsza. I.Kor.13.1-3
  7. czy dążenie do miłości zwalnia nas z potrzeby szukania darów Ducha? I.Kor14.1
  8. jaki cel chciał osiągnąć ap. Paweł poprzez swoje nauki. I.Tym.1.5-6
  9. po czym możemy poznać, że przeszliśmy ze śmierci do życia? I.Jan 3.14
  10. co świadczy o tym że jesteśmy w Bożej woli i świetle? I.Jan.1.8

 

Duch Święty wkłada do naszych serc Bożą miłość jako dar, który powinniśmy pielęgnować i pomnażać niczym powierzony talent z przypowieści Jezusa. Bóg pragnie by nasz miłość do Niego wzrastała. Nie ma znaczenia jak wielcy czy mali się czujemy Boże Słowo mówi że ON CHCE naszej miłości bardziej niż czegokolwiek innego. Nasza postawa od momentu nawrócenia powinna się cechować akceptacją tego, że istniejemy by kochać i być kochanymi.

 

Pytanie ; co sprawia że czujesz się kochany przez Boga?