subscribe: Posts | Comments

Konferencja „POWOŁANI by iść za Bogiem na100procent!”

Komentowanie nie jest możliwe

Wierzymy, że każdy z nas jest powołany, żeby iść za Bogiem na 100%. Bóg nie ma swoich ulubieńców, nie ma tych, których chce użyć w swoim Królestwie i tych, których uznał za bezużytecznych, ale Słowo Boże mówi, że to my sami decydujemy, czy chcemy być naczyniem do celów zaszczytnych, czy pospolitych (2 Tm 2:20-21).

Wierzymy, że naszym zadaniem, jako Kościoła jest poszerzanie Bożego Królestwa i oddawanie Bogu chwały tam, gdzie jesteśmy, bez względu na to, czy piastujemy urząd w kościele, czy wykonujemy tzw. „świecką” pracę. Dlatego w czasie tej konferencji chcemy wyposażać świętych do dzieła posługiwania, jak mówi apostoł Paweł w Liście do Efezjan.

14 kwietnia 2018 r. zapraszamy na konferencję do Wrocławia.

Konferencja planowana jest w godzinach 10.30-19.00.

I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 
Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,

List do Efezjan 4:11-13

Koszt konferencji to 35 zł.

 Rejestracja na konferencję 

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy otrzymają książkę pt. „Moje pierwsze doświadczenia z uzdrowieniem” Leszka Korzenieckiego.

Prosimy o wpłatę na konto Misji ZOE.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem: „POWOŁANI Wrocław”.

Misja ZOE numer konta:

52 1020 4753 0000 0702 0120 7869